Bengal Fire

Burger des Monats August

Bengal Fire

mit fruchtig scharfem Chutney, Datteln und Cashews

6,30 € auch als Babyburger 4,40 €

Schreib uns doch ne Mail

an marienburgerie@web.de